Webdesign Mink Webstrat (Reclamebureau Mink)
vlas

DEBRUYNE FLAX - VLAS

flax fibers, flax sowing seeds and derivates
fibres de lin, semences et dérivés


vlasvlas
fiberfiber
flaxflax
zaadzaad
zaailijnzaadzaailijnzaad
gezwingeld vlasgezwingeld vlas
gezwingelde kloddengezwingelde klodden
hoogwaardig vlashoogwaardig vlas
kwalitatieve vezelkwalitatieve vezel
actief in vlasactief in vlas
etienne debruyneetienne debruyne
vlasproducentenvlasproducenten
vlasactiviteitenvlasactiviteiten
lemenlemen
ardooieardooie
kafkaf
debruynedebruyne
flax fibersflax fibers
flax sowing seedsflax sowing seeds
derivatesderivates
fibres de linfibres de lin
semencessemences
dérivésdérivés
straw flaxstraw flax
layers of fiberlayers of fiber
flax-businessflax-business
flax-activitiesflax-activities
dew retted flaxdew retted flax
scutched flaxscutched flax
scutched short flaxscutched short flax
cleaned loamscleaned loams
chaffchaff
waterrootwaterroot
lin en paillelin en paille
fibre de qualitéfibre de qualité
fabricants de linfabricants de lin
long brinlong brin
lin teillélin teillé
filasses de linfilasses de lin
étoupes teilléesétoupes teillées
tibres courtes travailléestibres courtes travaillées
anas épurésanas épurés
paillettespaillettes

Sinds vier generaties is bedrijf Debruyne actief in het vlas. Gelegen in Ardooie (België), zaait, oogst en verwerkt Debruyne strovlas tot kwalitatieve vezel, die geÎxporteerd wordt naar gans de wereld. Traditie, Kennis en ervaring Cyriel Debruyne startte begin 20e eeuw zijn vlasactiviteiten. Hij investeerde in een kleine verwerkingsmachine en pachtte enkele percelen land. Geleidelijk aan breidde hij zijn activiteiten uit, geholpen door zijn twee zonen, Albert en André. Albert en André ontwikkelden verder het bedrijf, voornamelijk in de technologie van waterroot. Op hun beurt gaven zij hun kennis en uiteindelijk de fakkel door aan Etienne en Frank, de 2 zonen van Albert. Etienne en Frank breidden verder het bedrijf uit, vooral in de technologie van dauwroot. Onder hun leiding is Debruyne één van de grootste vlasproducenten van de Europese Unie geworden. Vandaag runt Etienne Debruyne het bedrijf en wordt er een nieuwe generatie klaargestoomd om het bedrijf over te nemen. Sinds vier generaties is bedrijf Debruyne actief in het vlas. Gelegen in Ardooie (België), zaait, oogst en verwerkt Debruyne strovlas tot kwalitatieve vezel, die geÎxporteerd wordt naar gans de wereld. Traditie, Kennis en ervaring Cyriel Debruyne startte begin 20e eeuw zijn vlasactiviteiten. Hij investeerde in een kleine verwerkingsmachine en pachtte enkele percelen land. Geleidelijk aan breidde hij zijn activiteiten uit, geholpen door zijn twee zonen, Albert en André. Albert en André ontwikkelden verder het bedrijf, voornamelijk in de technologie van waterroot. Op hun beurt gaven zij hun kennis en uiteindelijk de fakkel door aan Etienne en Frank, de 2 zonen van Albert. Etienne en Frank breidden verder het bedrijf uit, vooral in de technologie van dauwroot. Onder hun leiding is Debruyne één van de grootste vlasproducenten van de Europese Unie geworden. Vandaag runt Etienne Debruyne het bedrijf en wordt er een nieuwe generatie klaargestoomd om het bedrijf over te nemen. Lange vezel (gezwingeld vlas), korte vezel (gezwingelde klodden / kroten) en zaailijnzaad zijn de hoofdproducten. Schoongemaakte lemen en kaf zijn de afgeleide producten. DE BESTE KWALITEIT is het motto van Debruyne: de juiste keuze van grond, modern oogst- en verwerkingsmateriaal en geschikt en gemotiveerd personeel. Dit is de kern om tot een hoogwaardig product te komen dat aan alle eisen van de klant voldoet. Daarom investeert Debruyne voortdurend in nieuwe machines en in opleiding. Already four generations, Business Debruyne, situated in Ardooie (Belgium), has been working in flax. The main activity is the growing, harvesting and scutching of straw flax into qualitative and homogeneous layers of fiber. The flax fiber is exported to spinning mills all over the world. Tradition, Know-How and Experience In the beginning of the twentieth century, Cyriel Debruyne started his flax-activities. He invested in a small processing machine and rented some land. Gradually, he increased his activities, assisted by his two sons, Albert and AndrÈ. Albert and AndrÈ developed further the business, mainly in the technology of water retted flax. They gave their know-how and experience to Etienne and Frank, the two suns of Albert. Etienne and Frank developed the business, mainly in the technology of dew retted flax. Under their management, Debruyne extended her activities and is today an important flax growing and scutching mill in the European Union. Etienne Debruyne runs now the company and a new generation is preparing itself to continue the flax-business. Long flax fibers (scutched flax, layers of flax), short flax fibers (scutched short flax) and sowing seeds are the main products. Cleaned loams and chaff are the derivates products. Offering the best quality is the motto: the right choice of land, well equipped and modern harvesting- and processing-material and adequate personnel. These are the bases to deliver a high-standard product that satisfies the customers. Therefore Debruyne continually invests in new machines and in the training of her personnel. Depuis quatre générations, líentreprise Debruyne est active dans le lin. Située à Ardooie (Belgique), Debruyne s'occupe de la culture, de la récolte et de la transformation du lin en paille en fibres de qualité. La fibre est exportée aux filatures dans le monde entier. Tradition, Connaissance et Expérience Au début du 20e siècle, Cyriel Debruyne commença ses activités dans le lin et investit dans une petite machine de transformation et prit des parcelles de terre en location. Peu à peu, ses affaires se sont étendues, épaulé par ses deux fils, Albert et André. Ceux-ci ont développé líentreprise, essentiellement dans la technologie du lin roui à líeau. Leur connaissance et expérience ont été mis en profit par Frank et Etienne, les deux fils díAlbert qui ont développé l'entreprise essentiellement dans la technologie du lin roui à terre. Sous leur gestion, lí entreprise a étendu ses activités et est actuellement un des plus importants fabricants de lin dans l'Union Européenne. Etienne Debruyne dirige aujourdíhui líentreprise et une nouvelle génération se prépare pour prendre la relève. VLAS vlas, fiber, flax, zaad, zaailijnzaad, gezwingeld vlas, gezwingelde klodden, hoogwaardig vlas, kwalitatieve vezel, actief in vlas, etienne debruyne, vlasproducenten, vlasactiviteiten, lemen, ardooie, kaf, debruyne, flax fibers, flax sowing seeds, derivates, fibres de lin, semences, dérivés, straw flax, layers of fiber, flax-business, flax-activities, dew retted flax, scutched flax, scutched short flax, cleaned loams, chaff, waterroot, lin en paille, fibre de qualité, fabricants de lin, long brin, lin teillé, filasses de lin, étoupes teillées, tibres courtes travaillées, anas épurés, paillettes VLAS Le long brin (lin teillé, filasses de lin), les étoupes teillées (fibres courtes travaillées) et les semences de lin sont les produits les plus importants. Les anas épurés et les paillettes sont les produits déviés. La devise est QUALITE: le juste choix des terres, du matériel de récolte approprié, des machines de transformation modernes et du personnel alerte et motivé forment la base pour obtenir un product de haute gamme qui satisfait les clients. C'est la raison pour laquelle Debruyne investit continuellement dans des nouvelles machines et dans la formation de son personnel. vlas, fiber, flax, zaad, zaailijnzaad, gezwingeld vlas, gezwingelde klodden, hoogwaardig vlas, kwalitatieve vezel, actief in vlas, etienne debruyne, vlasproducenten, vlasactiviteiten, lemen, ardooie, kaf, debruyne, flax fibers, flax sowing seeds, derivates, fibres de lin, semences, dérivés, straw flax, layers of fiber, flax-business, flax-activities, dew retted flax, scutched flax, scutched short flax, cleaned loams, chaff, waterroot, lin en paille, fibre de qualité, fabricants de lin, long brin, lin teillé, filasses de lin, étoupes teillées, tibres courtes travaillées, anas épurés, paillettes